Wanneer Jesus vrae vra

Wanneer Jesus vrae vra (Bybelstudieboek)

Hoe help God ons om die lewe te verstaan?

’n 8-weke-Bybelstudie

Ons leer mekaar die belangrikheid daarvan om vrae te vra. Dit help ons op ons lewensreis. Jesus is dan ook vir ons die antwoord op ons geestelike vrae. Ons moenie skroom om ook vir Hom ons vrae te vra nie.

Wat gebeur wanneer Jesus begin vrae vra?

Hy vra nie vrae omdat Hy nie weet wat die antwoord is nie. Jesus gee juis vir ons antwoorde op ons lewensvrae deur vir ons vrae te vra. Die manier waarop Hy sy vrae vra, help ons om te verstaan wat in ons lewe gebeur. In hierdie 8-weke-Bybelstudies ontdek ons die 46 vrae wat Jesus in die Johannes-evangelie vra. Kom leer hoe om Jesus se antwoorde aan te hoor en dit in jou lewe uit te leef.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 8 weke van die saamreisgids

Week 1: Soekend

Wat soek jy in “jou” Jesus? Is jy gereed vir ’n ontmoeting met Jesus? Wat verwag Jesus van jou as Christen? Wat behels ’n ware ontmoeting met Jesus? Wat is die voorwaardes van geloof?

 • Die vrae wat die Here aan ons vra, moet as geleenthede gesien word waarbinne ons saam met Hom sy doel vir die wêreld kan bereik. Hy stel ons in staat om Hom te dien!

Week 2: Geloofsekerheid

Is daar bewyse dat Jesus mens geword het? Waar pas Jesus in jou lewe in? Waarom twyfel jy soms? Het jy Jesus al waarlik ontmoet? Weet ander jy behoort aan God?

 • Geloof is ’n pad wat ons loop. Gevolglik het dit makliker en moeiliker dele. Al ken ons nie elke stukkie van ons geloofspad vooruit nie, weet ons minstens waarheen ons gaan: die ewige lewe saam met Jesus.
 • Die fokus van geloof is Jesus in wie ons glo.Geloof is ’n sekerheid wat ons nou reeds het sodat ons volkome op Jesus kan vertrou.

Week 3: Goddelikheid

Wie is Jesus as Persoon regtig vir jou? Wat moet jy met jou vrae oor Jesus maak? Moet jy net soos Jesus wees? Wie is die mens in verhouding tot God? Hoe lyk God die Vader?

 • Jesus is ons Koning sodat ons soos ware koningskinders kan leef, met die geleentheid om ook ander mense deel van God se koninkryk te maak. 
 • Ons elkeen moet kan verantwoording doen oor of ons werklik soos koningskinders leef. Ons behoort besig te wees om nog mense vir God se koninkryk te wen.

Week 4: Verwerping

Wie dink jy sal vir Jesus wil doodmaak? Is jy ’n geheime agent vir Jesus? Hoe hanteer jy onregverdigheid en kritiek? Wat maak jy met Jesus?

 • Ons Christenskap gaan ons nie altyd gewild maak onder mense nie. Hoe ons sulke situasies hanteer, gaan juis die diepte van ons Christen- wees toets. Die uitdaging is dat ons steeds van elke geleentheid gebruik sal maak om die evangelie te verkondig. Dit moet nooit oor onsself gaan nie. 
 • Leef elke dag voluit in gehoorsaamheid aan God alleen. Gebruik elke geleentheid om God se boodskap uit te dra – al kos dit ook wat.

Week 5: Ewigheid

Wat is die verskil tussen die aardse en hemelse dinge? As Jesus die opstanding is, wat is die mens dan? Hoe sterk is God regtig? Hoe voel jy oor die ewige lewe?

 • Elke ding het sy tyd. God se tydsberekening is altyd reg. God sal vir ons duidelikheid gee oor hoe en wat ons op ’n gegewe oomblik moet doen. Ons moet ingestel wees op sy leiding. Ons weet ons optrede is in die kol wanneer ons optrede Christus verheerlik.

Week 6: Menslikheid

Waarop fokus jy? Hoeveel van jouself gee jy? Watter rol behoort emosie in jou geloofslewe te speel? Hoe besluit jy wat is reg en wat is verkeerd?

 • Jesus verskyn ook op onverwagse en ongewone maniere aan ons. Mense behoort Jesus in ons optrede te kan raaksien. Ons alledaagse lewe moet ’n bevestiging wees dat Jesus koning in ons lewe is.

Week 7: God se plan

Kies God net sekere mense? Hoe verskil God se plan met ons eie planne? Het God ’n wagtyd? Hoe sigbaar en oortuigend is jou lewenskeuse om Jesus te volg?

 • God beplan die beste vir ons. Hy kan selfs, ten spyte van ons tekortkomings, ons steeds in sy koninkryk gebruik. Die enigste uitsondering is wanneer ons, uit eie wil, teen Hom kies. Jesus doen alles moontlik om ons terug te wen vir Hom. Indien ons terugdraai na Hom, is Hy bereid om ons te vergewe.

Week 8: Liefde

Hoe lief moet jy vir God wees? Wat is ware liefde? Watter liefde verwag God van jou? Wat is die invloed van liefde op jou? Hoe verstaan ons God se liefde?

 • Ware liefde kom van God. Jesus is vir ons die praktiese voorbeeld van liefde leef. Hy kon waarlik omgee en vergewe, sonder om sy standaard prys te gee. 
 • Ons liefde vir God (wat ons van Hom ontvang het) spoel oor in ons verhouding met ons medemens. Die eerste vraag is nie hoe lief ons vir ’n ander persoon is nie, maar hoe lief (dankbaar) ons vir God is. Dit bepaal ons liefde vir ons medemens.

Kry jou antwoorde op die lewe se vra by Jesus: Wanneer Jesus vrae vra: Hoe Jesus se vrae ons help om die lewe te verstaan (’n 8-weke-Bybelstudie)

Hierdie Bybelstudieboek is slegs as ‘n e-boek beskikbaar. Kontak asseblief vir Adele om dit in elektroniese formaat te bestel ([email protected]).