Verby ons gedagtes

Verby ons gedagtes (Bybelstudieboek)

Leef met ’n gesonde prentjie van wie God is.

’n Gespreksgids vir groepe

Hoe sien ons vir God? Wat is ons idee van Hom?

Ongesonde (en soms verkeerde) prentjies van God verarm ons lewe. Daarom is dit so belangrik dat ons met gesonde prentjies van Hom sal leef. Ons kan dit nie uit eie krag regkry nie. Maar ons kan ons oorgee aan sy “volle waarheid” wat Hy in ons binneste laat indring. 

Hierdie boek wil ons help om na ons prentjies van God te kyk; om die gesonde prentjies te voed en om die ongesondes te laat los. Ons prentjies van God lê op ’n diep plek in ons harte, van waar dit ons lewe ongemerk in sekere rigtings instuur.

Ons kan hierdie gespreksgids lees, oordink, bespreek en daaroor mediteer in die geloof dat die magtige Gees van God dit sal gebruik om ons prentjies van God, ons verhouding met Hom en ons lewe te omvorm. En om ons só oop te maak vir verrassende ontmoetings met God.

Klik hier om met hierdie gespreksgids te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 12 temas 

Tema 1: Die prentjies in ons agterkop

Hoe lyk ons gevoelens oor God? Wat is ons idee of prentjie van Hom?

 • Mense het baie verskillende prentjies en voorstellings van God in hulle binnewêreld. Dié prentjies is nie God nie – dis bloot ons eie klein voorstellings van Hom. 
 • Dis die beste om ons gevoelens oor God waarvan ons nie hou nie, in die oë te kyk. Dan kan ons dit op hulle plek sit sodat dit ons minder beïnvloed.

Tema 2: Hoeveel weet ons van God?

Wat is die beeld van God wat ons in Jesus kan sien? Watter eienskappe het God? Kan God se onverstaanbaarheid en ons vertroue in Hom saamgaan?

 • Wat ons van God glo, kry ons in die eerste plek in die Bybel. God wil ons duidelik wys dat Hy groter is as enige van ons gedagtes oor Hom. Vertroue wat nie afhanklik daarvan is dat dit baie wil weet nie, is voller vertroue. Só moet ons op God vertrou!

Tema 3: Het ons ’n God van streng geregtigheid?

Leef die idee dat God eintlik ’n beoordelaar is êrens in jou kop? Indien wel, kan jy onthou waar jy aan sulke gedagtes kom? Watter uitwerking het sulke idees op jou huidige verhouding met God?

 • Ons sien God as ’n Wese wat alles sien wat ons doen en sê – selfs wat ons dink. Hy is heeltemal heilig en wil hê ons moet soos Hy wees. Ons weet dat nie alles in ons lewe mooi is nie, en ons besef dat ons baie van die lelikheid in ons lewe nie eens self sien nie. 
 • Hoe moet ’n mens dan voel oor ’n allerheilige, alsiende God?

Tema 4: Die Een met die sagte hart

As ons ns Jesus se lewe kyk, wat wys dit ons van die Vader? Hoe laat die boodskap van God se barmhartigheid ons voel? Watter soort mens wil ons geloof ons maak?

 • As ons wil weet hoe God is, moet ons na Jesus kyk. Jesus verkondig ’n Vader wie se liefde vir ons eintlik (grenslose) barmhartige liefde is. Dis waar die versoening tussen ons en God begin omdat Hy nie voorwaardes stel vir vergifnis nie.

Tema 5: Maak God die lewe lekker?

Hoe beskou ons die tydelike seëninge wat die Here ons gee? Sien ons die voorspoed wat Hy bring?

 • God is voortdurend besig om ons ook met tydelike dinge te seën. Ons moenie skuldig voel daaroor nie, maar dankbaar. Hy is teen al ons swaarkry; daarom kan ons ook daarteen wees. God stel ons egter in diens om ons seëninge tot sy eer te gebruik.

Tema 6: Die kruis

Sal ons in slegte omstandighede blydskap in die Here hê? Waar dien ons God en ons medemense? Hoe beïnvloed ons swaarkry ons geloof en ons bereidwilligheid om God te dien?

 • Die kruis van Jesus wil ons bevry sodat ons die teenoorgestelde gesindheid teenoor die swaarkry van die lewe kan inneem. God se doel is nie bloot om die lewe vir ons lekker te maak nie, maar ook om ons pynlik te omvorm tot volgelinge van Jesus. 

Tema 7: Waar is God se basis dan?

Is God in die hemel of op die aarde? Is God in alle dinge, mense en oomblikke?

 • Die hart van ons geloof maak ons oë daarvoor oop om te sien dat God oral om ons teenwoordig is. Hy is in al ons ervarings teenwoordig, en is in alles rondom ons.

Tema 8: Die natuur

Wat doen nouer kontak met die natuur aan ons? Ervaar ons God in die natuur?

 • Ons kan nooit te veel moeite doen om ons hart vir die natuur oop te stel nie. Die natuur wil God se wese aan ons openbaar.

Tema 9: Jou liggaam

Is jy van kleins af beïnvloed om jou liggaam as “vleeslik” te beskou? Kan jy God in jou liggaam ervaar? Waarom sê die Bybel is jou liggaam ’n tempel van God?

 • Nêrens is ons ervaring van God so naby aan ons soos in die ervaring van ons liggaam nie. Ons kan oefen om God meer in die wel en weë van ons liggaam te beleef. God wil alles wat Hy vir ons gegee het, ook ons denke en emosies, inspan om ons goeie besluite te laat neem.

Tema 10: Ander mense

As God dan so intens in ons teenwoordig is, wat van ander mense?

 • God is teenwoordig, nie net in ons ervarings met ander mense nie, maar in al ons ervarings. Hoe kan ons God se teenwoordigheid ervaar wanneer ons met ander mense praat of te doen kry?

Tema 11: Jou ervarings en handelings

As jy na jou onlangse ervarings kyk, waar sien jy God se hand?

 • Ons moet leer om uit die lewe te leer. Ons leer God nie net in die Bybel en natuur ken nie, maar ook in al ons ervarings. Hy is die dieptedimensie in al ons ervarings. Sy Gees wil ons lei en help om Hom al meer in ons ervarings te sien en te beleef, en daaruit oor ons lewe te leer.

Tema 12: Integreer God in hierdie werklikheid?

Is daar ’n gevoel in jou dat jy eers iets moet doen voordat jy God bereik?

 • Voordat God geskep het, was Hy reeds daar. Regdeur die Bybel nooi God die mens om met Hom te praat, en Hom te vertrou. God is so geweldig “bowe persoonlik”, maar Hy kom wel tot op ons vlak en soek ’n intens persoonlike verhouding met ons elkeen.

Leer wie God regtig is. Laat Jesus se waarhede in jou hart in: Verby ons gedragtes: Oop vir verrassende ontmoetings met God (’n gespreksgids vir groepe)

Klik hier om met hierdie gespreksgids te begin.