Eksodus 20: Die tien gebooie

Ankerteks: Eksodus 20:1-17

Kyk na ons video en leer meer oor die tien gebooie vanuit Eksodus 20:1-17. Hierdie hulpmiddel kan tydens jou gemeente se erediens of in kleingroepe gebruik word.

Is jy op soek na meer hulpmiddels oor die tien gebooie? Klik hier.