Oop vir die oomblik

Oop vir die oomblik (Bybelstudieboek)

Geniet die hier en nou met God aan jou sy.

’n 10-weke-Bybelstudie

“Leef in die oomblik. Geniet alles in die hier en nou.” Dié idees is tans gewild. Maar ons almal weet dit is moeilik om hierdie gesegdes uit te leef. Daar is soveel dinge waaraan ons aandag moet gee, en soms voel ons afwesig in die hier en nou.

In hierdie 10 Bybelstudies sal jy ontdek wat die Here ons wil leer: Daar is net een plek waar ons kan leef – in die teenwoordige tyd. Die Here wag daar vir ons en trek ons daarheen. Hy vergewe ons tekortkomings van die verlede en hou ons toekoms in sy hand sodat ons kan tuis wees waar ons nou is. En wanneer ons daar kom, is Hy aan ons kant.

Hierdie Bybelstudie bevat ook baie oefeninge wat jy kan doen om jou te help om hierdie geloofsgewoonte deel van jou leefstyl te maak.

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 10 Bybelstudies

Bybelstudie 1: Kopgeraas steel jou lewe

Op watter dinge fokus jy die meeste? Wat maak dit vir jou makliker om meer in die oomblik teenwoordig te wees? Hoe voel dit wanneer jy meer in die nou leef?

 • Die wonder van die lewe lê in die hier en nou – en God het ons gemaak dat ons ’n sterk behoefte het om daarin te leef.

Bybelstudie 2: Die Here roep jou in die hier en nou in

Watter dinge help jou om te besef en ervaar dat die hier en nou belangrik is? Waarom kan jy in die teenwoordige tyd met oorvloed leef?

 • Christus het die volle prys betaal om die Vader se volledige goedheid en guns vir ons te gee. Ons kan glo dit is nou reeds ons s’n. Daarom is die hier en nou die plek waar ons leef.

Bybelstudie 3: Aanvaar wat nou hier is

Hoe voel jy oor die situasie waarin jy jou tans bevind? Hoe reageer jou hart gewoonlik wanneer jy ’n probleem ervaar? Waar is die Here nou vir jou in die oplossing van jou probleme?

 • Die plek waar die Here nou by jou is, jou wil seën en vir jou jou huidige taak wil gee, is jou situasie soos dit nou is. Daarom kan jy daarin tuis wees.

Bybelstudie 4: Maak jou binnekant aan die kant

Watter onaangename emosies kan jy nou die duidelikste voel? Hoe moet jy as gelowige hierdie soort emosies hanteer?

 • Die Bybel nooi ons om nie ons onaangename gevoelens te onderdruk nie, maar om dit deur ons te laat gaan sodat ons meer beheer daaroor kan kry. Dit help ons om vryer te leef! Wanneer ons ons bekommernisse aan God bekend maak, gee Hy sy vrede en Hy maak ons binnewêreld kalm.

Bybelstudie 5: Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid

Is daar iets wat jou aan God laat dink? Dink jy bloot aan Hom, of raak Hy jou aan? Hoe kan jy leer om God se almag in alledaagse wêreldse dinge raak te sien?

 • Die geestelike pad lei daarheen dat ons God in alles leer raaksien. Kan ons hier kom? Kan ons die lewe en asem wat ons in ons voel, ervaar as tekens van die Here se aktiewe aanwesigheid? Gee ons gehoor as die Here ons hierheen trek?

Bybelstudie 6: Mense, magnete in die nou

Hoe kan jy op die hier en nou fokus? Waarom is jou verhoudings met mense so belangrik? Wat is God se hooftaak vir jou?

 • Nou is jy gereed om te begin soek na magnete wat jou in die hier en nou kan intrek. Waar sal jy begin? As jy vir die Here vra wat jou hooftaak in hierdie lewe is, antwoord Hy: om God en jou naaste lief te hê. Daar is baie dinge wat belangrik is in ons lewe, maar verhoudings is die belangrikste.

Bybelstudie 7: Jou liggaam is ’n tempel

Wat beteken dit as die Bybel sê jou liggaam is ’n tempel van God?

 • Jou liggaam het net soveel met jou godsdiens te doen as jou gedagtes en gevoelens. Jy kan kontak met God ewe veel in jou kop, hart en liggaam beleef.

Bybelstudie 8: Om God in alles te sien

Hoe kan waarnemings met jou sintuie jou help om in die nou teenwoordig te wees en die diepte daarvan te beleef? Waar is die Here vir jou in dié ervaring?

 • Waarneming deur ons sintuie kan ons in nouer kontak met God bring. 
 • Jesus leer ons om Hom in ons alledaagse lewe raak te sien en om met ’n oper gemoed deur die lewe te gaan.

Bybelstudie 9: Jou aksie bevry jou

Die lewe is vol onderbrekings. Hoe wil jy dit benader? Hoe kan jou keuse om op God te vertrou jou vrymaak van die bekommernisse van die lewe?

 • Jesus ken ons gewoonte om ons te bekommer en met ons gedagtes in die toekoms te leef. Die medisyne wat Hy voorskryf, is nie net dat ons, soos ons gesien het, na die natuur moet kyk nie, maar ook dat ons op iets anders as bekommernis kan fokus: Ons moet ons beywer vir die wil van God in die hier en nou.

Bybelstudie 10: Die Hoorder is hier

Hoe maklik of moeilik is dit vir jou om met die Here te praat? Het jy al ervaar dat gebed ook kan bestaan uit stil rus by God?

 • Kontak met God gebeur altyd in die teenwoordige tyd en bevry ons van die dwang van gedagtes wat ons daaruit wil wegvoer.

Geniet elke oomblik van jou lewe saam met God: Oop vir die oomblik: Nader aan die hier en nou met die Here (’n 10-weke-Bybelstudie)

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.