Mosaïek van Maria

Mosaiek van Maria (Bybelstudieboek)

Jy is ingeweef in God se groot plan.

Kom ervaar die verhaal van Jesus se moeder.

Maria is ’n belangrike, maar tog interessante vrou van die Bybel: Sy is Jesus se ma, maar ook ʼn doodgewone meisie wat deur ʼn engel verras is. Sy was nog altyd vir baie mense ʼn ware toonbeeld van geloof. 

Maar wie is Maria? Wat kan ons vandag by haar leer oor wie God is? In hierdie Bybelstudieboek gaan ons ’n pad van 2 000 jaar saam met Maria stap. Ons gaan kyk hoe persepsies oor haar verander het en hoe daardie persepsies mense se begrip van God beïnvloed het.

In die proses word nuwe moontlikhede en vars insigte gebore. En gebore is tog die woord wat alle gelowiges dwarsoor die spektrum van geloofstradisies aan Maria sal koppel. Want uit haar is ons Verlosser, Jesus Christus, gebore.

Kom leer hoe Maria deel van God se plan was, en hoe jy ook ingeweef is in God se verhaal. Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 9 temas in hierdie Bybelstudie

Tema 1: Meisie van Nasaret

Hoe sien jy vir Maria? Watter vroue vandag sal die meeste met Maria kan identifiseer? Wat sê dit vir ons van God wat enige iemand as sy instrumente kan gebruik?

 • Maria het vrees en oorheersing, magteloosheid en armoede geken. Probeer jou in haar omstandighede indink en neem haar plek in. Die jong tienermeisie, Miriam van Galilea.

Tema 2: Maria in gevaar

In Suid-Afrika is dit baie gevaarlik om ’n vrou te wees. Hoe kan jy deur jou voorbeeld en deur gesprekke met jongmense help om die posisie van vroue veiliger te maak?

 • Verbeel jou jy moet jou ouers vertel dat jy buite die eg swanger is. As dit al met jou of ’n kind van jou gebeur het, roep weer jou emosies op. Stel jou voor dat die openbaring jou jou lewe kan kos. Dis hoe Maria in gevaar was toe sy swanger was met Jesus.

Tema 3: Slavin van God

Vind jy dit moeilik om jou lewe as ingeweef in God se groter verhaal te verstaan?

 • Maria was jonk, arm en ’n vrou. Tog word sy dit toegespreek. Iemand wat God se guns ontvang het. Sy vind haar identiteit in God se roeping. Só is ons ook ingeweef in God se groter plan vir ons lewens.

Tema 4: Profetes van God

Watter implikasie het Maria op die bediening in jou gemeente en hoe jy met mense omgaan?

 • Deur die eeue herinner profete ons deur hul woorde en lewe hoe God werk. Wanneer Maria haar loflied sing, word sy ’n profeet. Sy sien hoe God werk en dat God dinge op sy kop kan draai. Kom ervaar haar profetiese loflied en die impak wat dit vandag nog het.

Tema 5: Jesus se ma

Stoot jy God soms van jou liggaam af weg? Wat is God se roeping vir jou as vrou?

 • Maria se roeping was tot ma, profeet en dissipel, maar so het elke vrou ’n ander roeping.
 • Het jy al ooit werklik die grootsheid van Maria se ervaring bedink en wat dit vir ons oor God en mens sê? Of is dit so dat ons God soms wil weghou van die liggaamlike, die menslike van geboorte en nuwe lewe?

Tema 6: Maria en vroue se liggame

Voel dit vir jou toepaslik dat Maria ’n maagd gebly het? Wat is jou gedagtes oor die liggaam: ’n noodsaaklikheid, iets wat onrein is, of wonderlik aanmekaargeweef deur God ons skepper?

 • Maria se maagdelikheid plaas die fokus op God se skeppingsmag. Dit bevestig dat Jesus mens was, net soos ek en jy. 
 • Hoe voel jy as jy oor jou eie liggaam dink en besef dat God ’n liggaam gebruik het om die Verlosser in die wêreld te bring en dat Hy self ’n liggaam geword het?

Tema 7: Vroue as dogters van Eva

Hoe het jy nog altyd oor Eva gevoel? Hoeveel keer moes jy al hoor dat iets Eva se skuld is? Hoe laat dit jou voel? Hoe laat dit jou as vrou voel as vroue gestereotipeer word?

 • Eva sowel as Maria het besluite gemaak wat hul lewenskoers bepaal het. Albei verhale is ingeweef as deel van God se verhaal. Net so is ons lewens ook deel van God se plan.

Tema 8: Maria en die onvanpaste

Het jy al ooit ongemaklik gevoel oor die God van die Bybel? Wat is die rol van paslikheid in jou eie opvoeding en ervaring van geloof en aanbidding?

 • God tree self baie keer nie gepas op nie. Dit is juis Maria se vleeslikheid en ongewoonheid wat pas by die manier waarop die God van die Bybel nog altyd gewerk het. God het immers nog altyd die jonges, swakkes en randfigure gekies.

Tema 9: Maria en ons Godsbeeld

Wat dink jy kan ons van Maria se verhaal leer oor wie God is?

 • Maria help ons om oor God te praat. Sy herinner ons dat God kies. Dat Hy altyd die inisiatief neem. Maria se swangerskap en die geboorte van Jesus herinner ons aan die misterie van God se menswording. Jesus is deur ’n vrou in die wêreld ingebore.

Ervaar Maria se verhaal en kry meer begrip van wie God is: Mosaïek van Maria, Miriam van Naseret: Ingeweef in God se verhaal

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.