Moed om mens te wees

Moed om mens te wees (Bybelstudieboek)

Leef met waagmoed, net soos Marta, Maria en Lasarus.

10 Bybelstudies vir groepe oor ’n ongewone gesin

Om mens te wees is nie maklik nie. Die lewe voel gejaagd en is vol dinge wat ons aandag verg. Tussen alles deur het ons boonop vrese, twyfel en onsekerhede wat aan ons geloof en menswaardigheid krap. 

Dit raak soms moeilik om te fokus op wat regtig belangrik is.

Maar daar is een ding wat ons moet onthou: Dit is Jesus wat ons vrymaak om waarlik méns te wees. Hy gee vir ons die moed om onsself te wees, om met waagmoed te leef.

In hierdie Bybelstudie vir groepe kyk ons na ’n ongewone gesin, Marta, Maria en Lasarus, en hulle ontmoetings met Jesus. Ons leer hoe Hy hulle menswaardigheid aan hulle teruggee en hulle (en ons) uitdaag om met meer oorgawe en oortuiging met en vir God te leef.

Kom herontdek Jesus as Iemand met buitengewone deernis en ’n warm hart vir mense. Kom leer hoe om self só te leef!

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 10 Bybelstudies

Bybelstudie 1: Fokus

Jesus help ons om te fokus op wat regtig belangrik is.

  • Hoe onderskei ons tussen goeie dinge en die regte dinge? Waarop moet ons fokus? Wat is regtig belangrik is ons lewe? Is jy besig om die soort mens te word wat jy wil wees?

Bybelstudie 2: Hier!

Jesus help ons om die plek waar ons ons nou bevind (hier!) te herken as die plek waar ons volgens God se plan moet wees.

  • Omdat Jesus self vry was, kon Hy ander vrymaak om met moed in die hier en nou mens te wees. Hy maak ons los van die wêreld se etikette en verwagtings. Hy gee vir ons ’n nuwe lewensruimte om net onsself te wees.

Bybelstudie 3: Sien!

Jesus help ons om mekaar en ons wêreld te sien soos God dit sien.

  • God sien ons almal as mense van onskatbare waarde. Dit maak nie saak of jy die president of ’n boemelaar is nie. Hierdie week leer ons om mense te sien vanuit God se oogpunt, sonder ons eie wêreldse idees, vooroordele of stereotipes.

Bybelstudie 4: Bevestig

Jesus bevestig ons uniekheid en maak ruimte vir ons om onsself te kan wees.

  • Jesus se genade laat ons toe om die druk om perfek te wees agter ons te laat. Hy stel ons in staat om eerder daarop te fokus om die beste weergawe van onsself te word. Sy boodskap van liefde, aanvaarding en gelykheid is wat ons bevry om onsself te wees.

Bybelstudie 5: Meeleef

Jesus wys ons hoe om meelewing met ander mense se seer te hê.

  • Leer ken God as die God van nabyheid, ontferming en barmhartigheid. God neem nie net ons persoonlike lyding ter harte nie, maar ook dié van die hele wêreld. Hoe kan ons soos God deernis betoon in die manier waarop ons met ander mense meeleef?

Bybelstudie 6: Wag

Jesus bevry ons van ons gejaagdheid en wys ons hoe om soms geduldig op God te wag.

  • God se tyd is nie óns tyd nie. Gelowiges se roeping in die hier en nou het daarom alles te make met wie God (vir ons) is en hoe ons op die openbaarmaking daarvan wag.

Bybelstudie 7: Praat met

Jesus wys ons hoe om met respek met alle mense te praat.

  • Hoe kan ons Jesus se gesindheid aanleer? Hoe kan ons dit gebruik om ons medemens met liefde, respek en barmhartigheid te behandel?

Bybelstudie 8: Leef vandag

Jesus wys vir ons dat Hy vandag, in die oomblik, leef. Hy nooi ons uit om dit ook te doen.

  • Geloof is die vermoë om mense, tye, plekke en sake te sien soos God hulle sien. Hoe help dit ons om anders oor ons lewe te dink? Hoe word ons daarvan bewus dat God ons gemaak het sodat ons hiérdie oomblik voluit kan beleef?

Bybelstudie 9: Leer by

Jesus wys ons hoe om daarvoor oop te wees om by onwaarskynlike mense te leer.

  • Die wonderbaarlikheid van Jesus se mag (heerlikheid) lê in sy openheid om van ander te leer. By wie het jy die meeste oor die lewe of oor geloof geleer? Wat was dié persoon se uitstaande kenmerke? Wat was die belangrikste dinge wat jy by hom of haar geleer het?

Bybelstudie 10: Waag

Jesus wys ons hoe om vir mense veilige ruimtes te skep om te kan waag.

  • Leer ervaar hoe Jesus jou weer laat opstaan om dit daar buite te gaan waag vir Hom.

Leer om met waagmoed te leef in die tyd en ruimte wat God vir jou gee: Moed om mens te wees: 10 Bybelstudies oor ’n ongewone gesin – Marta, Maria en Lasarus

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.