In Christus saam op pad

In Christus saam op pad (Bybelstudieboek)

Waar jy gaan, daar is Jesus saam met jou.

’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

In jou geloof het jy twee reisgenote: Christus en jou medemens.

Die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus is die perfekte verhaal vir jou reis na dieper geloof. Dit herinner ons om ander mense te help om dieselfde reis te onderneem. Dit is presies wat ons in hierdie 8-weke-saamreisgids gaan ontdek.

Hierdie gids help ons verstaan dat ons saam met en in Jesus Christus op reis is en dat ons onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Ons medemens is ons reisgenote op die pad na God se koninkryk. Dit leer ons ook die kernwaardes wat so belangrik vir hierdie reis is: deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, respek, aanvaarding en deernis.

In hierdie Bybelstudiegids vir groepe word Lukas se verhaal elke week uitgepak. Teen die einde sal dit jou verwonderd laat staan oor die rykdom wat in hierdie verhaal oopgesluit lê.

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 8 weke van die saamreisgids

Week 1: Ons is saam

Wat beteken dit om saam as gelowiges te wees?

  • Die Here bind ons saam om ons op sy pad deur die lewe te lei. Saam kan ons dan die blydskap ervaar om aan Hom te behoort, asook sy vrede en die krag van sy opstanding. Ons sal besef ons almal is gelyk en saam diensbaar in God se koninkryk.

Week 2: In Christus saam op pad – waarheen?

Waarheen is ons met Christus op pad? Wat is ons eindbestemming?

  • Die geloofsreis saam met Jesus en ander mense is opwindend. Hierdie reis neem ons na plekke (ook in ons denke, benadering en gedrag) waar ons nie beplan het om uit te kom nie. Hierdie week antwoord ons hierdie vrae: Op pad waarheen? Wie gaan saam? Wanneer begin ons? Wat moet ons saambring?

Week 3: Die Emmausgangers met die toe oë … nee, oop oë!

Watter dinge maak dit vir ons moeilik om Jesus elke dag in ons lewe raak te sien?

  • Net soos ’n besering jou oog kan laat toeswel, so kan aardse dinge jou aandag van Christus af wegtrek. Watter dinge maak dit vir jou moeilik om op jou geloof te fokus?

Week 4: Gasvryheid as ’n leefwyse

Wat beteken dit om so gasvry soos Jesus te wees? Waarom is dit belangrik?

  • Die hoogtepunt van die Emmausgangers se verhaal is toe Jesus die brood neem, die seën vra, die brood breek en vir hulle gee. Hierdie daad van Jesus het hulle oë laat oopgaan. Hoekom het dié handeling hulle gehelp om Hom te herken?

Week 5: Jesus maak ons harte warm

Voel jy hoe die Woord van God jou lewe ophelder en verlig?

  • Die Emmausgangers het na Jesus se uitleg van die Woord geluister en toe saam met Hom geëet. Eers toe Hy die brood breek, het hulle Hom herken. Toe het hulle verstaan waarom hulle harte warm geword het toe Jesus die Skrif vir hulle uitgelê het.

Week 6: Hoop jy, of verlam wanhoop jou?

Wanneer jy terugdink aan die krisisse in jou lewe, waar kry jy jou hoop?

  • Wanneer Jesus deel van jou lewe word, sal jou wanhoop in hoop verander – sy teenwoordigheid, wysheid en die breek van die brood speel ’n deurslaggewende rol om dit te bewerkstellig. Net soos in die verhaal van die Emmausgangers.

Week 7: Jesus en die “dinge” in ons lewe

Wat is die belangrikste dinge in jou lewe? Hoe pas jou geloof daarby in?

  • God wil vandag die “ou waarhede” vir ons nuut maak sodat ons oë opnuut kan oopgaan, ons harte warm kan word en ons Hom kan herken. Dit gebeur wanneer ons die Bybel met ’n verwagting lees en nie te veel fokus op die onbelangrike dinge in ons lewe nie.

Week 8: In Christus … saam op pad

Wil jy leer hoe om volkome op Christus te fokus in jou lewe?

  • Met Christus saam op pad beteken ons is in Hom en Hy in ons. 
  • Dink hieroor na vanuit die metafoor van ’n treinreis: Ons is saam met Christus in een kompartement op reis – ons beleef dieselfde atmosfeer en sien dieselfde landskap wanneer ons by die venster uitkyk. “In Christus” beteken dat ons volkome fokus op ons Reisgenoot, die reis self en die bestemming.

Groei in jou geloof met hierdie Bybelstudiegids: In Christus saam op pad: Die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus: ’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.