Kies die regte Bybel-vertaling vir jou kleingroep

'n Foto van iemand met hulle hand op 'n oop Bybel.

’n Kort gids om die beste vertaling vir jou kleingroep te vind.

Daar is verskillende vertalings van die Bybel. Wanneer jy in die boekwinkel staan is dit moeilik om te weet watter Bybel om te kies. Die ouer vertaling of ’n nuwe weergawe? Die Afrikaanse Bybel or ’n Engelse een? Daar is baie opsies om van te kies. 

Hoe weet jy watter een is die beste vir jou en jou kleingroep? Hoe kies jy ’n betroubare Bybelvertaling? Ons kort gids maak dit vir jou maklik. 

Ons gaan kyk na die volgende vyf verskillende vertalings en wat die verskil tussen elkeen is:

  1. Die oorspronklike Afrikaanse-vertaling (1933/1953)
  2. Die Bybel met die Deuterokanonieke boeke (1965)
  3. ’n Vertaling met beklemtoning op die Bybel se bronteks (1983)
  4. Die Bybel vir Almal-vertaling (2007/2008)
  5. Die nuutste vertaling (2020)

Button with text: "Blaai deur ons reeks!"

1) Die oorspronklike Afrikaanse-vertaling (1933/1953)

Die eerste Afrikaanse Bybel is in 1933 gepubliseer, met ’n taalkundige hersiening van hierdie Afrikaanse vertaling in 1953. Soos alle vertalings tot in die helfte van die 20ste eeu, is die 1933/1953-vertaling ’n redelik letterlike of woord-vir-woord-vertaling.

Die 1933/1953-vertaling is geskryf om so na as moontlik aan die oorspronklike teks van die Bybel te bly. Dis ’n gewilde keuse vir teoloë en mense wat ’n meer formele styl van vertaling verkies. Dis ’n goeie opsie as dit vir jou belangrik is om die oorspronklike teks te behou.

Klik hier om die 1933/1953-vertaling te koop.

2) Die Bybel met die Deuterokanonieke boeke (1965)

In 1965 publiseer die Bybelgenootskap Die Bybel met Deuterokanonieke boeke, wat die teks van die 1933/1953-vertaling bevat asook die Deuterokanonieke boeke wat deur die Anglikaanse Kerk, Katolieke Kerk en Lutherse Kerk gebruik word. Die Deuterokanonieke boeke (Apokriewe) is ingesluit by die Nederlandse Statevertaling, wat tot die verskyning van die 1933/1953-vertaling in Suid-Afrika gebruik is.

Klik hier om die Bybel met die Deuterokanonieke boeke te koop.

3) ’n Vertaling met beklemtoning op die Bybel se bronteks (1983)

In 1983 publiseer die Bybelgenootskap ’n nuwe vertaling waarin die klem sterk op die betekenis van die bronteks val. ’n Ander vertaalbenadering is dus vir hierdie vertaling gebruik as vir die 1933/1953-vertaling. 

Dit is die mees gebruikte Afrikaanse Bybelvertaling. Dit is ’n moderne vertaling en is geskik vir beide jou eie persoonlike studie van die Bybel asook vir kleingroepe.

Klik hier om die 1983-vertaling te koop.

4) Die Bybel vir Almal-vertaling (2007/2008)

In 2007 word Die Bybel vir Dowes gepubliseer, ’n spesiale vertaling met die oog op die unieke behoeftes van dowes wat gebaretaal gebruik. In antwoord op algemene aanvraag is hierdie vertaling in 2008 na Die Bybel vir Almal herdoop.

Klik hier en kyk na ons reeks Bybel-vertalings beskikbaar.

5) Die nuutste vertaling (2020)

Vertaalkunde as ’n wetenskap het geweldig ontwikkel sedert die publikasie van die 1983 Afrikaanse vertaling. Op aanvraag van Afrikaanse kerke in Suid-Afrika het die Bybelgenootskap dus ’n nuwe vertaling aangepak en ná jare se intensiewe werk het die nuutste Afrikaanse Bybelvertaling so pas verskyn – Die Bybel 2020-vertaling.

Die 2020-vertaling het die volgende unieke kenmerke:

  • Dis die jongste, mees relevante Afrikaanse vertaling wat saamgestel is uit die nuutste beskikbare brontekste.
  • Hierdie vertaling skep ’n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en vir gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.
  • Die vertaling is van hoë taalkundige gehalte en uiters verstaanbaar.
  • Moderne lesers se wêreld word met behulp van die inleidings by die Bybelboeke, voetnote, kruisverwysings, sosiokulturele inligting, kaarte en ’n woordelys verbreed om op só ‘n manier vreemde begrippe, metafore, mates en gewigte te verhelder.

Klik hier om die 2020-vertaling te koop.

Samevatting

Daar is nie ’n verkeerde keuse wanneer dit kom by watter Bybelvertaling jou kleingroep gebruik nie. Dit is tog belangrik om die taalvaardigheid van jou groeplede, hul voorkeur vir vertaalstyl en die doel van jou Bybelstudiegids in ag te neem. Jy sal dit dalk ook wil oorweeg om verskillende vertalings vir verskillende dele van jou studie te gebruik, soos om ’n meer letterlike vertaling te gebruik vir diepgaande teksanalise en ’n meer kontemporêre vertaling vir makliker begrip.

In die algemeen is daar baie opsies vir Afrikaanse Bybelvertalings en om die regte een vir jou klein Bybelstudiegroep te kies kan jou studie-ervaring aansienlik verbeter.

Blaai deur ons reeks Bybel-vertalings! Of jy die nuutste vertaling wil lees of net ’n mooi Bybel wil koop, ons reeks het die regte Bybel vir jou en jou kleingroep. Klik hier en kyk deur ons reeks.