Keuses wat jou iets kos

Keuses wat jou iets kos (Bybelstudieboek)

Leef elke dag jou geloof op ’n besonderse manier uit.

’n 6-weke-Bybelstudie vir kleingroepe

Om ’n navolger van Jesus te wees, ook in die gewone gang van die lewe, kós jou. Dit is een van die temas van Rut se verhaal. 

In dié Bybelboek lees ons van gewone mense wat in die alledaagse dinge hulle geloof op ’n besonderse manier uitgeleef het. Hulle wys vir ons dat geloof in God ons lewe verander omdat dit ons laat uitreik na die mense rondom ons.

Die boek Rut wil ons geloof versterk in die God wat elke dag op ’n ongelooflike manier vir ons sorg en voorsien. 

Kom reis saam met ons deur hierdie 6-weke-Bybelstudie vir kleingroepe. Ontdek wat dit beteken om jou verantwoordelikhede as ’n gelowige ernstig op te neem en die regte keuses te maak, selfs wanneer dit jou iets kos.

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 6 weke van die Bybelstudie

Week 1: Keuses wat jou iets kos (Rut 1)

Wat kos ons geloofskeuses ons? Hoe maak ons hierdie keuses in ons alledaagse lewe?

  • Hierdie week kyk ons na hoe belangrik lojaliteit, liefde en omgee is, veral in tye van swaarkry. Ons leer hoe om op God staat te maak en op Hom te vertrou.

Week 2: Waarom tref ellende party mense? (Rut 1)

Hoekom tref die ellende party mense, en ander bly dit gespaar? Is dit die Here wat rampe oor ’n mens bring, soos dié in Naomi se lewe?

  • Hoekom word party mense bitter wanneer die ellende hulle tref, en ander nie? Hoe kan ons leer om die terugslae en seer in die lewe te bowe te kom? 

Week 3: Iemand wat ’n verskil maak (Rut 2)

Hoe wys ons God se genade en liefde aan ander mense wanneer hulle swaarkry?

  • Wanneer ons vriendelik, sagmoedig en barmhartig is teenoor ander mense, sal ons altyd die vrugte daarvan pluk. Net soos Boas Rut se harde werk raakgesien het, so sien God ons harde werk en moeilike keuses raak.

Week 4: Ons werk, God se werk (Rut 2)

Hoe kan ons ’n verskil maak in die lewe van mense wat in nood is?

  • Dit is belangrik dat ons nie met ons arms gevou sal sit wanneer ons medemens hulp nodig het nie. Naomi, Rut en Boas het op God se plan en voorsiening vertrou, maar hulle het ook keuses gemaak wat met God se wil vir hulle lewe ooreenstem.

Week 5: Leef met integriteit (Rut 3)

Wat kan ons doen om te verhoed dat ons aan versoekings toegee? Hoe kan ons seker maak ons maak die regte keuses en leef tot eer van God?

  • Watter soort versoekings kom daar oor jou pad? Is daar maniere waarop Christene mekaar kan help om staande te bly?

Week 6: ’n Naamlose losser (Rut 4)

Wat sal jou bybly uit Rut se verhaal en uit julle gesprekke oor hierdie Bybelboek? Oor watter aspekte van jou lewe dink jy nou anders of nuut?

  • Rut en Boas se geheim was dat hulle raakgesien het waar hulle in God se wêreld ’n verskil kon maak. Hulle het die wolk sien beweeg en self ook in beweging gekom.

Versterk jou geloof met hierdie Bybelstudiegids: Keuses wat jou iets kos: ’n 6-weke-Bybelstudie vir kleingroepe

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.