In Christus is ons hoop

In Christus is ons hoop (Bybelstudieboek)

Wees ’n hoopdraer en volhard in jou geloof.

’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

Daar is baie dinge wat ons lewe ingewikkeld maak. Ons hoop word hierdeur afgewater, verdwyn selfs. Ons hoor dit duidelik wanneer mense sê: “Ons hóóp maar goeie dinge sal gebeur.”

Is daar dan nog hoop? Ja! Daar is: In Christus is ons hoop. 

Hierdie saamreisgids herinner ons dat ons identiteit as Christene ten diepste “in Christus” opgesluit lê. Jesus het deur sy kruisiging en opstanding vir ons hoop gebring.  

Hierdie boek sal jou geloof opnuut anker en jou motiveer om met liefde en hoop voluit te leef. Kom, vind jou hoop in Christus met ons 8-weke-saamreisgids.

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 8 weke van die saamreisgids

Week 1: In Christus is ons hoop (Romeine 15)

Wat is hoop? Waarin vestig ons ons hoop? Hoe is Jesus en hoop aan mekaar gekoppel?

  • Ons is een liggaam van Christus. Ons hoop op eenheid is gevestig in Christus, ons gemeenskaplike Verlosser, en in God ons Vader, die bron van alle hoop. 
  • Kom ontdek wat hoop beteken en waarom dit oor God en Christelike deugde gaan.

Week 2: Ons hoop in die ware Christus (Kolossense 1)

Waar plaas jy jou hoop in moeilike tye? En in die goeie tye? Kom leer waarom jy jou hoop in Christus moet plaas en op God moet vertrou.

  • Ons sê maklik ons vestig ons hoop op Jesus, maar wanneer dit swaar gaan, raak dit al moeiliker om dit te doen. Hierdie week herinner ons dat Jesus alle mag het, dat Hy groter as die dood is en dat Hy ons met God versoen.

Week 3: Die Here is by jou, dapper man en vrou (Rigters 6)

Hoe herinner ons onsself dat God met elke uitdaging by ons is?

  • God se teenwoordigheid gee ons hoop en moed. Dit stel ons in staat om die lewe te hanteer. Dit beteken egter nie dat al ons probleme onmiddellik weg is nie. Wat dit wel beteken, is dat God ons die krag gee om ons uitdagings te hanteer. Hy gee ons rus, innerlike vrede en hoop.

Week 4: God se beloftes gee hoop (Genesis 12)

Waarom is dit belangrik om op God se Woord te vertrou? Hoe maak ons dit deel van ons lewe? Hoe maak ons tyd om net aan God te dink?

  • Om God se stem te hoor moet ons stil word. In ’n wêreld wat baie besig is, is dit vir ons dikwels moeilik om werklik stil te word. Tog is dit nodig dat ons al die dinge waarmee ons gedagtes so besig is eenkant toe skuif en aktief kies om net aan God te dink.

Week 5: Fokus op God in moeilike tye (Klaagliedere 3 en Kolossense 1)

Hoe fokus ons ons gedagtes op God en sy beloftes? Hoe hou ons aan om sy stem te hoor?

  • Slegte omstandighede laat ons maklik hoop verloor. Die Bybel sê ons moet op die Here fokus en nie op ons omstandighede nie. Kom leer hoe om dit te doen.

Week 6: Hoop as jy swaarkry (1 Petrus 1)

Hoe kan ons hoop behou as die swaarkry van die lewe ons druk?

  • Hoop is gekoppel aan jou diepste hart van geloof. Jy kan nie glo as jy nie hoop nie. Jy kan ook nie die Here se groot gebod, die liefde, nakom as geloof en hoop nie deel van jou lewe is nie. Hoop is die sleutel wat ons elke dag kan gebruik as ons swaarkry.

Week 7: Hoop is om die proses te vertrou (Romeine 5)

Waarom moet ons hoop wanneer ons swaarkry? Hoe leer ons om God se tyd en plan te vertrou? 

  • Sommige van ons leer uit ons swaarkry, ander nie. Sommige van ons ontdek sin daarin, ander nie. Swaarkry bring dikwels eerder die krake in ons menswees na vore. 
  • Swaarkry doen wel iets besonders: Jy leer jouself ken. Jy kom agter wie jy werklik is en wie God bedoel het jy moet wees. Jy besef ook jou totale afhanklikheid van God.

Week 8: Het die toekoms ’n kerk? (Efesiërs 1 en 5)

Wat beteken dit om in God se Naam geskape te wees? Waarom is dit so ’n belangrike riglyn vir ons lewe en vir die kerk?

  • Ons het sy Naam gekry; gevolglik moet ons lewe ’n spieëlbeeld van hierdie wonderlike Naam wees. Met die kerk vandag is dit dieselfde: Ons moet sorg dat ons soos volgelinge van Jesus optree. Dan sal die toekoms altyd ’n kerk hê!

Vestig jou hoop in Christus met hierdie Bybelstudiegids: In Christus is ons hoop: ’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.