Genooi om te volg

Kom ervaar die lewe van die aardse Jesus.

’n Gespreksgids vir groepe

Wonder jy ooit hoe Jesus as mens op aarde geleef het? Die Bybel wil ons aanraak deur Jesus se verhaal. Dis wonderlik, dis pynlik, dis die lewe.

Die verhaal van Jesus se aardse lewe word nie verniet vier keer in die Bybel vertel nie. Wat kan ons hieruit leer? Hierdie 12 temas wil ons help om die regte prentjie van Jesus se lewe op aarde te hê. Dit wys vir ons dat God se genade verniet is, maar nie goedkoop nie.

Dis ’n waagstuk om ja te sê vir Jesus. Die 12 temas wil ons help om meer oor Jesus en ons beeld van Hom na te dink. Dit wys vir ons hoe om Hom al meer in ons lewe in te laat en Hom te volg in alles wat ons doen.

Klik hier om met hierdie gespreksgids te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 12 temas

Tema 1: Hy nooi ons

Wat beteken dit wanneer Jesus ons nooi om Hom te volg?

 • Jesus se lewe is net so belangrik soos sy kruisiging en opstanding, want dit wys hoe ’n verloste mens lyk. Hy was volledig mens, in elke opsig gelyk aan ons. Daarom kan ons Hom verstaan en volg. Jesus het werklik geleef, en Hy nooi ons om Hom te volg.

Tema 2: Nie ’n gespierde held nie

Hoe het Jesus se aardse lewe gelyk? Het Hy honger en dors geword? Was Hy ryk of arm? Op watter maniere was Hy net soos ons mens?

 • God kom na ons toe op die laaste plek waar ons Hom sou soek. Ons sou ’n Jesus verkies wat ’n gespierde held is, maar ons kry die teenoorgestelde. Dit raak alle dele van ons lewe. Deur Jesus lok God ons na ’n beter plek, en Hy wys hoe ons Hom regtig kan volg.

Tema 3: Met oop arms

Wat kan ons doen om gevind te word, om terug te keer na nouer kontak met God?

 • Nouer kontak met God is nie iets wat ons doen nie; dis iets wat met ons gebeur. Kom leer hoe Jesus ons elkeen in sy teenwoordigheid verwelkom, en waarom Hy ons sondes vergewe sonder dat ons eens hoef te vra.

Tema 4: ’n Nuwe wêreld van moontlikheid

Wat bedoel Jesus wanneer Hy oor geloof praat? Hoe hou ons aan om op Hom te vertrou?

 • Wanneer Jesus oor geloof praat, praat Hy nie oor hoe ’n mens in die hemel kan kom nie. Dit gaan oor vertroue in sy krag om vir jou sorg. Hy stel jou in staat om te doen wat jy kan, maar help ook wanneer jy aan die einde van jou moontlikhede gekom het.

Tema 5: Die God wat ons “om die nek val en soen”

Wat beteken Jesus se boodskap van liefde vir ons? Waarom is dit so belangrik dat ons tyd maak om met God te praat en sy Woord ter harte te neem?

 • Jesus verkondig die boodskap van ’n Pa wie se liefde vir ons baie sterker is as wat sy tydgenote gedink het. Hy nooi ons om kinderlik van ons ewige Pa afhanklik te wees, en vra net gloeiende liefde van ons kant. Jesus se lewe wys hoe belangrik tye van stille afsondering saam met ons ewige Pa is.

Tema 6: Jesus was amptelik ’n ketter

Wat kan ons leer uit Jesus se woorde oor die wet? Hoe kan ons ons geloof en waardes uitleef wanneer daar landswette is waarmee die Bybel nie saamstem nie?

 • Jesus stem nie saam met alles in die Ou-Testamentiese wet nie. Hy wys vir ons dat daar iets groters as koue wetsgetrouheid is: God se goedheid teenoor ons wat ons omvorm om goed te wees vir ander. Kom leer hoe om reinheid in jou hart te laat heers.

Tema 7: Jesus was amptelik skuldig aan hoogverraad

Hoe voel jy oor die armes rondom jou? Het jy dalk ’n aandeel aan die huidige onreg in ons land? Wat kan jy saam met ander of op jou eie doen wat tot voordeel van armes sal strek?

 • In Jesus se samelewing het ’n baie klein groep mense die mag en rykdom gehad. Hulle het die samelewing georden om hulle bevoorregte posisie te beskerm. Uit liefde vir mense het Jesus Hom by die armes en verdruktes geskaar en nie by die maghebbers nie. Wat kan ons hieruit leer om in ons eie lewe te gebruik?

Tema 8: Jesus kies ’n alternatiewe pad

Hoe maak jy seker dat jy die regte keuses maak? Watter waardes beïnvloed jou keuses?

 • Selfs met die gevaar van onderdrukking het Jesus gekies om vol te hou op die pad waarop Hy was: die pad van geregtigheid en liefde, sonder enige geweld. Deur sy lyding genees Jesus ons van al ons verkeerde paaie, ons vrees om standpunt in te neem, ons selfsug en ons vyandigheid. Só sterf Hy vir ons. Só bevry Hy ons.

Tema 9: Die geringes wat Hom volg

Hoe werk Jesus se alternatiewe pad deur na ons wat Hom volg? Is daar swaarkry in ons lewe ter wille van die goeie? As ons Jesus se pad sou volg, wat sal verander in ons lewe?

 • Jesus se boodskap is dat God se nuwe wêreld naby is, maar ook dat God se toekoms nou reeds hier is. Hoe? Dit is duisende der duisende geringe mense wat deur die eeue heen nie net hulle eie wil doen nie, maar ook God se wil. As gelowiges het ons net die verborge skat: Jesus.

Tema 10: Wat staan sentraal?

Waar in jou lewe het jy die moeilikste vergewe of het jy nog nie vergewe nie? Hoe volg jy Jesus se riglyne vir jou lewe? Hoe moet jy ander mense behandel?

 • Vir Jesus is die ware riglyn vir hierdie lewe nie ’n sekere soort godsdienstigheid of ’n etiese wet nie, maar die wil van sy Vader. Ons liefde vir God word weerspieël deur die goedheid wat ons bewys aan mense wat oor ons pad kom. God gee ons ’n goedheid vir ander wat uit ’n warm hart spruit, wat spontaan en oorvloedig is. 

Tema 11: Die ligte lewe

Hoe lig is jou bagasie vir jou lewensreis? Wat pak jy in jou rugsak wanneer jy God se reis aanpak? Leef jy in die hier en nou? Probeer jy almal gelukkig hou? Is aardse dinge vir jou te belangrik?

 • Jesus bevry ons van ons nuttelose pogings om die toekoms te beheer en van ons bekommernis daaroor. Ons word genooi na ’n nuwe vertroue in God, ’n nuwe verhouding met Hom. Jesus wil dit in ons harte plant.

Tema 12: God neem ons saam

Hoe verstaan ons dit dat ons keuses in werklikheid net deel van God se plan is?

 • Ons aandeel aan God se nuwe wêreld is dat ons sy wil doen. Dit beteken dat God sy wil laat gebeur, ook deur ons. Hy help ons nie net nie, Hy doen dit. Hy maak ons die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld.

Volg Jesus en kom ervaar sy aardse lewe: Genooi om te volg: Ervaar die lewe van die aardse Jesus (’n gespreksgids vir groepe)

Klik hier om met hierdie gespreksgids te begin.