Die wêreldbekende Prof. Malan Nel

Malan Nel

’n Besonderse professor en gasspreker.

Prof. Malan Nel is op Calvinia gebore en het sy doktorsgraad in teologie in 1984 verwerf by die Universiteit Pretoria. Hy is tans ’n professor in Praktiese Teologie met meer as drie dekades van akademiese ervaring.

Jeugbediening is sy besondere pas­sie. Hiervoor kry hy wye erkenning. Hy was van 2001 tot 2005 die voorsitter van die Interna­tio­nal Academy for the study of Youth Ministry. Hy bepleit ’n inklu­siewe benadering tot gemeente waarin alle gemeentebedienings ’n differensiële fokus op die jeug as ’n integrale deel van die gemeente ontwikkel. 

Malan dien al sedert 1988 in die NG Kerk. Hy is betrokke by baie gemeentes in Suid-Afrika en het meer as 50 jaar se bedieningservaring. Hy konsulteer ook dikwels by die prosesse van gemeente-ontwikkeling.

Sedert 1993 is hy die stigterdirekteur van die Universiteit Vista se afdeling vir Kontekstuele Bediening. Prof. Nel is ’n gereelde gasspreker en -dosent by universiteite in die buiteland. Sy studietoere vir predikante en teologiestudente na die VSA is wyd bekend. 

Hy is die skrywer van talle artikels en boeke, onder meer Jeugbediening (RGN, in die reeks Studies in Praktiese Teologie) en Om uit genade te leef (Struik). Sy boek Gemeentebou is met die Andrew Murray-prys bekroon.

Kyk gerus na sy reeks boeke: Malan Nel se boeke is nou beskikbaar by Bybel-Media.

Malan Nel