Daniël: Die heerskappy behoort aan God

Daniel (Bybelstudieboek)

Leer hoe om sonder twyfel op God te vertrou.

’n 11-weke-Bybelstudie vir kleingroepe

Wie ken nie die verhale van Daniël en sy drie vriende, van die brandende oond, die enorme standbeeld en die leeukuil nie? En wie kan die geheimsinnige skrif teen die muur vergeet?

Daar is baie wat ons uit Daniël se verhaal kan leer: hoe om vreesloos te leef, hoe om deur moeilike tye te kom, maar bowenal: Ons kan leer hoe om onwrikbare vertroue in God te hê. Die God van Daniël is vandag steeds in beheer van die lewe van dié wat in alle omstandighede aan Hom getrou bly.

Begin vandag met hierdie 11-weke-Bybelstudie. Ons reis saam deur al twaalf hoofstukke van hierdie Bybelboek om te leer hoe om soos Daniël te leef.

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Die 8 weke van die Bybelstudie

Week 1: Ook in die klein dingetjies getrou (Daniël 1)

Hoe herken en weerstaan ons die versoekings wat oor ons pad kom?

 • God se plan vir ons lewe is altyd in plek. Alles wat rondom ons gebeur, waar ons gaan en wat ons doen, is deel van sy plan. God is in beheer van alles wat gebeur en Hy is die bron van ons kennis, ons krag en ons talente. Kom ontdek hierdie waarheid!

Week 2: Hoe reageer jy in ’n krisis? (Daniël 2)

Hoe moet gelowiges reageer wanneer daar ’n krisis is? Wat is die krag van gebed?

 • Kom ontdek hoe Daniël in sy krisis na God gedraai het om die koning se droom uit te lê. In sy situasie het hy verstaan dat hy God se insig en wysheid nodig het. Daarom moes Daniël en sy vriende die krag van gebed verstaan. Só moet ons ook!

Week 3: Die toekoms (Daniël 2)

Hoe voel jy oor die toekoms? Wat beteken dit om jou toekoms aan God toe te vertrou?

 • In plaas daarvan om bloot die koning se droom uit te lê, gryp Daniël die geleentheid aan om van sy geloof in God te getuig. Wat kan ons hieruit leer? Waarom is dit belangrik om ook van ons eie geloof teenoor ander mense te getuig?

Week 4: Selfs as God nie ingryp nie (Daniël 3)

Hoe kan ons vandag nog van ons geloof getuig deur te weier om aan verkeerde dinge deel te hê? Hoe help beproewings jou om sterker te staan in jou geloof?

 • Hierdie week kyk ons na die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednego wat geweier het om voor die koning se goue beeld te buig. Selfs in die brandende oond het God hulle bewaar. Hierdie hoofstuk se boodskap beeld God se krag uit en hoe Hy ons beskerm en veilig hou wanneer ons op Hom vertrou en in sy Naam bid.

Week 5: Hoogmoed en diensbaarheid (Daniël 4)

Wil God hê gelowiges moet hoogmoedig wees, of diensbaar wees? Watter eienskappe moet ons as ’n gemeente hê om God se liefde met ander mense te kan deel?

 • Die boodskap van hierdie hoofstuk is een van nederigheid, bekering en die soewereiniteit van God. Dit wys dat selfs ’n magtige koning soos Nebukadnesar aan God se wil onderworpe is en dat trots en ongehoorsaamheid tot ondergang sal lei. 
 • Dit leer ons ook dat God genadig is en ons sal vergewe as ons ons sondes bely en Hom as die ware Koning erken.

Week 6: Die skrif aan die muur (Daniël 5)

Hoe kan ons as gelowiges keer dat ons prioriteite skeeftrek? Hoe hanteer ons dit wanneer ons met ongelowige mense in konflik kom?

 • Selfs magtige konings word voor God verantwoordelik gehou vir hulle dade. Die mag en heerlikheid van aardse dinge is vlietend.
 • Waarom is nederigheid, eerbied vir God en gehoorsaamheid aan sy bevele dan so belangrik vir gelowiges?

Week 7: Daniël in die leeukuil (Daniël 6)

Sou jy aanhou bid as gebed onwetting was? Waarom moet ons aanhou glo en nie verlei word deur wêreldse wins (soos geld) nie?

 • Daniël het geweier om die koning te aanbid. Hy was getrou aan God en was toegewy aan sy geloof en waardes, selfs in die aangesig van vervolging. Waarom is dit belangrik om jou geloof te bly uitleef, selfs wanneer jy gevaar en teëspoed in die gesig staar?

Week 8: Vier diere wat uit die see uit opkom (Daniël 7)

Hoe dink jy oor God se koninkryk? Sal dit ooit vergaan? Sal dit ooit vernietig kan word?

 • Hierdie week kyk ons na Daniël se visioen van die vier diere wat uit die see uit opstaan. Ons vergelyk die vier ryke wat hulle verteenwoordig met God se koninkryk. Waarom sal God se koninkryk oor alle ander aardse ryke triomfeer? Waarom moet ons nie gefokus wees op die weë van die wêreld nie?

Week 9: God se openbaring en ons reaksie (Daniël 9)

Ervaar jy die teenwoordigheid van God in jou lewe? Hoe reageer jy daarop? Wat kan jy doen om stil te word en God se teenwoordigheid aan te voel?

 • Daniël het na God gedraai en vir die verlossing van sy mense gebid. God het die engel Gabriël gestuur om Daniël te antwoord.
 • Kry ons vandag nog sulke noukeurige antwoorde op ons gebede? Maak ons genoeg tyd om werklik te luister?

Week 10: Oor engele (Daniël 10)

Hoekom kry ons nie altyd dadelik ’n antwoord op ons gebede nie?

 • Net soos met Daniël, is God bewus van die probleme in ons lewe. Hy beantwoord ons gebede, en alles wat met ons gebeur, is deel van sy plan vir ons lewe. Al wat ons hoef te doen, is om aan ons geloof vas te hou en geduldig op sy wederkoms te wag.

Week 11: Die opstanding (Daniël 12)

Kan ons seker wees dat ons die ewige lewe sal ontvang?

 • As gelowiges wag ons geduldig vir die wederkoms. God rus ons toe om elke dag onder sy heerskappy voluit in die wêreld te leef. Hoe laat die profesieë oor die laaste dae en die wederkoms jou voel?

Leer hoe om, soos Daniël, altyd op God te vertrou: Daniël: Die heerskappy behoort aan God: ’n 11-weke-Bybelstudie vir kleingroepe

Klik hier om met hierdie Bybelstudie te begin.