BOEK: Ons wil Jesus sien (Coenie Burger & Marius J. Nel)

Coenie Burger en Marius J. Nel se boek: Ons wil Jesus sien

“Ons ken en verstaan Jesus nie naastenby so goed soos ons dink nie.”

In die eerste deel van dié boek klink hierdie woorde op soos ’n refrein. Dit was waar van Jesus se tydgenote en dit is waar van mense buite die kerk. Ongelukkig is dit ook waar van vele mense in die kerk. 

Ons wil Jesus sien fokus op die ryk en vreemde veelkantigheid van Jesus se lewe en veral van sy werk. Teenoor die veels te algemene neiging om Jesus tot net een aspek van sy werk te reduseer (gewoonlik die verlossing deur die kruis), glo die skrywers van hierdie boek daar is veel meer aan Jesus. Hy red ons nie net met een deel van sy lewe nie, maar met sy héle lewe. 

Dié boek bied ’n waardevolle oorsig oor wat die Nuwe-Testamentiese boeke oor Jesus sê, én hoe gelowiges deur die eeue heen – tot vandag toe – oor Jesus en sy werk gedink het. Die skrywers het die boek vanuit ’n geloofshoek vir gewone gelowiges geskryf. 

Ons wil Jesus sien is geskryf vir almal wat ernstig is daaroor om meer van Christus te leer. Wie dit lees sal saam met Paulus besef: Om Christus beter te leer ken kan jou lewe verander.

Die 10 hoofstukke van hierdie boek

Hoofstuk 1: Daar is meer aan Jesus

Ons moenie te gou dink dat ons Jesus reeds ken en min of meer alles van Hom weet nie. Ons moet ons oë oopmaak om Christus se magtigheid en heerlikheid te kan raaksien. Maar hoe doen mens dit? Hoe kom ’n mens tot voller geloof in Christus?

  • In hierdie eerste hoofstuk leer jy dat daar meer aan Jesus is as wat jy gedink het. Die grootste gevaar wat ons geloof bedreig is dikwels nie die magte van buite wat op ons afkom nie, maar dat gelowiges nie meer ons eie storie, ons eie boodskap, helder verstaan en regtig glo nie.
  • Kortom, dat ons Jesus Christus en die God van Jesus Christus onderskat, misverstaan, klein meet, amper vergeet het.

Hoofstuk 2: Jesus se identiteit – wie Hy regtig was

Ons is nie die eerste generasie wat moeite doen om beter te verstaan wie Jesus Christus werklik was nie. In hierdie hoofstuk kyk ons na al die prente van Jesus wat die Bybel vir ons gee, asook die menigte name wat die Nuwe Testament se boeke aan Christus gee.

  • Jesus is groter as enige titel wat ons aan Hom gee. Om die betekenis van Jesus se lewe waarlik te verstaan moet ons ook verder kyk as die titels wat vir Hom gebruik word.

Hoofstuk 3: Jesus se menswording – en ons verlange aan God

Die eerste groot moment in die lewe van Jesus waaroor die Evangelies praat, is Sy geboorte. Daar is iets aan die verhale wat universeel weerklank vind en vreemde emosies by mense wakker maak. Dit raak aan diep behoeftes en verlangens in ons lewe.

  • Die meeste van ons sal erken dat ons met ’n vreemde verlange na meer in ons binneste leef. Dis ’n verlange na God. Met sy wederkoms sal Jesus hierdie verlange antwoord.

Hoofstuk 4: Jesus se aardse lewe en bediening – en ons gesukkel met die lewe

Ons wil dit nie altyd erken nie, maar die meeste van ons sukkel met die lewe. Ons voel dom, maak slegte besluite en bring allerhande ellendes oor ander en oor onsself. Jesus kom leef vir 33 jaar onder ons om ons te leer van menswees en van die lewe. Dit wat goed en reg en waar en regtig belangrik is. Maar wat weet ons eintlik van Jesus se aardse lewe?

  • ’n Dieper kyk na die lewe van Jesus kan baie help om ons wyser te maak en te leer om in oorleg met Hom en met goeie oordeel te leef.

Hoofstuk 5: Jesus se kruisiging – en ons vrae oor lyding, boosheid en skuld

Van die ongemaklikste en moeilikste vrae van die lewe het te doen met skuld, boosheid en lyding. Ons het dikwels nie antwoorde vir die vrae nie en weet nie wat om te doen as die ellendes ons oorval nie. Daar is baie mense wat sal sê dat die wonderlikste kant van die evangelie is dat dit ons kan help en troos in tye van lyding.

  • Die eerste en dalk die duidelikste boodskap wat die Bybel vir ons gee oor die “hoekom” van die kruis, is dat Jesus dit vir ons, vir mense en vir die skepping, gedoen het. Jesus het die pad van die kruis geloop vir ons!

Hoofstuk 6: Jesus se opstanding – en ons vrees vir doodloopsituasies en die dood

As ons dit kan help, dink en praat ons nie baie oor die dood nie, maar dit is ’n werklikheid wat oor ons almal se koppe hang. Oomblikke en tye in die lewe waar ons totaal vasgeloop is en geen toekoms vir onsself sien nie, herinner ons aan dié verskrikking. 

  • Dit was in so ’n situasie – vir die wêreld – dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Daarmee het Hy ’n nuwe begin moontlik gemaak in die donkerste van donker tye.

Hoofstuk 7: Jesus se hemelvaart – en ons soeke na ’n betekenisvolle lewe nou

Christus het wonderlike beloftes gemaak oor ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat kom, maar vir eers is ons nog hier en leef ons in ’n onvolmaakte wêreld vol versoekings, frustrasies, teleurstellings en lyding. 

  • In hierdie tussentyd is Jesus ook by ons teenwoordig as ons Here. Hy wil ons deur die werk van die Gees lei en help om ’n sinvolle, geseënde lewe te leef.

Hoofstuk 8: Jesus se beloofde tweede koms – en ons angs oor ’n onseker toekoms

In hierdie tussentyd kan die lewe soms stukkender wees as wat ons gedink het moontlik is. Dinge kan nog skeefloop – en ons word angstig en wanhopig as ons oor die toekoms dink. 

  • Die Bybel weet van sulke tye en moedig ons aan om nie hoop te verloor nie omdat ons vir seker weet dat Jesus sal klaarmaak wat Hy begin het.

Hoofstuk 9: “Wie, sê julle, is Ek?” – en ons belydenis oor Jesus van Nasaret

Die Christendom en die Bybel wentel om Jesus – wie Hy is en wat Hy gedoen het. In Johannes 14:6 hoor ons die bekende woorde wat Jesus oor Homself sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” Daarom moet Christus ook die sentrale kern van ons geloof wees. 

Hoofstuk 10: Om in Jesus te glo

Wat beteken dit om in Jesus te glo? Die Nuwe Testament sê vir ons dat ware geloof gebore word wanneer mense se oë oopgaan vir Jesus en hulle Hom sien in sy onvergelykbare liefde, mag en heerlikheid. Geloof is ook ’n groeiproses, nes ’n plantjie waarvoor jy water moet gee.

Leer vir Jesus ken en ontdek die vele kante van Sy menswees. Begin nou hierdie boek lees: Ons wil Jesus sien (deur Coenie Burger en Marius J. Nel).

Klik hier om nou jou boek te koop.