7 Dinge waarvoor jou kleingroep moet bid

'n Oop Bybel met koffie en die woord "PRAY".

Maak God die fondasie van elke ontmoeting.

Gebed is ’n belangrike aspek van enige klein Bybelstudiegroep se ontmoetings. Dit bied vir jou en jou kleingroep ’n manier om met God en mekaar te verbind, jou geestelike groei te verdiep en jou gevoel van gemeenskap te versterk. 

In hierdie artikel bespreek ons 7 dinge waarvoor jou kleingroep moet bid tydens julle ontmoetings. Lees verder en sluit hierdie dinge by julle groepsgebed in:

  1. Dankbaarheid en danksegging
  2. Belydenis en bekering
  3. Die behoeftes van jou kleingroep en gemeenskap
  4. Jou eie behoeftes as ’n gelowige
  5. Leiding en rigting vir julle bestudering van die Bybel
  6. Dat daar eenheid en harmonie in julle kleingroep sal wees
  7. Durf en moed om julle geloof op dieper vlakke te ontdek

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

1) Dankbaarheid en danksegging

Begin julle gebed deur dankie te sê vir alles wat God in julle lewens gedoen het. Dit skep ’n positiewe en dankbare atmosfeer vir jou kleingroep-ontmoeting en dit help julle om op die seëninge en goedheid van God te fokus.

2) Belydenis en bekering

Belydenis en bekering is krities vir geestelike groei en vernuwing. Moedig jou groep aan om enige sondes of tekortkominge te bely en om God se vergifnis te vra. Dit help om nederigheid en oopheid te kweek, en dit laat God se genade vrylik in julle lewens invloei.

3) Die behoeftes van jou kleingroep en gemeenskap

Bid vir die behoeftes van jou gemeenskap en ook die wêreld om jou. Vra God om jou te wys hoe jy ander mense kan bedien en ’n lig in jou gemeenskap kan wees. Dit help jou om op ander en die groter prentjie en God se plan gefokus te bly, en dit help ook om ’n gevoel van deernis en diens binne jou groep te bou.

4) Jou eie persoonlike behoeftes as ’n gelowige

Moedig jou groep aan om ook hul persoonlike behoeftes en stryd met mekaar te deel. Neem dan tyd om vir mekaar te bid en mekaar op te lig in julle geloof. Dit help om vertroue en kwesbaarheid binne jou groep te bou en dit laat julle toe om mekaar op ’n sinvolle manier te ondersteun.

5) Leiding en rigting vir jou kleingroep-ontmoetings

Bid vir God se leiding vir elke ontmoeting van jou kleingroep. Vra Hom om vir jou te wys hoe julle beter saam kan dien en groei in julle geloof. Dit help om jou groep gefokus te hou op God en om aanspreeklik te bly teenoor mekaar en aan God se Woord.

6) Eenheid en harmonie in jou kleingroep

Vra God om vir jou kleingroep eenheid en harmonie te bring. Bid dat Hy julle sal help om enige verskille of konflikte te oorkom en om dieper verhoudings met mekaar te bou. Dit help om jou kleingroep se gevoel van gemeenskap te versterk en laat julle ook toe om die liefde en genade van God op ’n tasbare manier te ervaar.

7) Durf en moed om julle geloof te verdiep

Bid vir die durf, vrymoedigheid en moed om jou geloof met ander te deel. Vra God om jou geleenthede te gee om Sy liefde en boodskap met mense rondom jou te deel. Dit help jou om gefokus te bly en moedig jou aan om ’n lig in die wêreld te wees.

Samevatting

Gebed is ’n noodsaaklike komponent van enige klein Bybelstudiegroep. 

Deur te bid tydens jou kleingroep-ontmoetings kan jy jou geestelike groei verdiep en jou groep se gevoel van gemeenskap versterk. Die volgende keer wat jy met jou kleingroep ontmoet, maak seker dat julle tyd neem om saam te bid en mekaar op te lig. Jy sal verstom wees oor die voordele van gebed!

Op soek na Bybelstudieboeke wat gebede insluit? Kyk na ons reeks en maak gebed deel van elkeen van jou kleingroep-ontmoetings.

Button with text: "Blaai deur ons reeks!"